Przejdź do głównej treści Przejdź do menu głównego

Repozytorium Robotyki
na bazie zbiorów Łukasiewicz-PIAP

Prace badawczo-rozwojowe

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów został powołany Uchwałą Nr 55/65 Rady Ministrów z dnia 15 marca 1965 r. jako jednostka wiodąca w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych.

Zbiory danych

Przetestowane, wiarygodne, potwierdzone publikacjami zbiory danych są przeznaczone do testowania nowych metod obliczeniowych i algorytmów. Umożliwiają weryfikację poprawności opracowanych algorytmów.

Konferencje naukowe

Jedną z form upowszechniania wyników prowadzonych prac badawczo-rozwojowych są konferencje naukowe. Podczas pierwszego seminarium naukowego zaprezentowano stan prac realizowanych w ramach grantów w dziedzinie robotyki.

Czasopisma

1 czerwca 1966 r. podjęto decyzję o wydawaniu „Biuletynu Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów” oraz „Przeglądu Dokumentacyjnego”. Wydawnictwa te od marca 1997 r. zastąpił miesięcznik naukowo-techniczny „Pomiary Automatyka Robotyka”.

Monografie

Kolejną inicjatywą było upowszechnianie wiedzy uzyskanej w trakcie realizacji prac naukowych i badawczo-rozwojowych przez prezentację zdobyczy nauki w postaci wydawanych monografii naukowych.

Filmy

Rozwój nośników elektronicznych, w tym kaset VHS, zachęciły konstruktorów, robotyków i integratorów systemów do uwieczniania przebiegu realizowanych prac, w tym wdrożeń na taśmach video.