Przejdź do głównej treści Przejdź do menu głównego

Repozytorium Robotyki
na bazie zbiorów Łukasiewicz-PIAP

Zbiór danych (ang. data set lub dataset) to kolekcja danych statystycznych zaprezentowanych najczęściej w sposób stabelaryzowany. Dane mogą mieć m.in. postać liczbową, graficzną 2D lub 3D. Udostępniane dane są przetestowane, wiarygodne, potwierdzone publikacjami przez ich autora.

Tak przygotowane zbiory danych są udostępniane badaczom wraz z instrukcją opisującą cechy danych oraz sposobem korzystania z nich. Użytkownicy mogą testować opracowane przez siebie metody obliczeniowe i algorytmy. Prace te pozwalają weryfikować poprawność algorytmów, dzielić się nimi, prowadzić dyskusję, współpracować.


Dataset 1

Dataset „3D models of a female mannequinn”

Analysis of the Influence of the Geometrical Parameters of the Body Scanner on the Accuracy of Reconstruction of the Human Figure Using the Photogrammetry Technique