Przejdź do głównej treści Przejdź do menu głównego

Repozytorium Robotyki
na bazie zbiorów Łukasiewicz-PIAP

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów został powołany Uchwałą Nr 55/65 Rady Ministrów z dnia 15 marca 1965 r. jako jednostka wiodąca w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych. Od samego początku prace badawcze prowadzone w Instytucie nad nowymi technologiami najczęściej są łączone z projektowaniem urządzeń i linii produkcyjnych, dzięki czemu możliwe jest bezpośrednie wdrażanie osiągnięć badawczych w przemyśle.

Roboty przemysłowe

CPBR 7.1 Roboty przemysłowe

W drugiej połowie lat 80. PIAP był koordynatorem ogólnopolskiego Centralnego Programu Badawczo-Rozwojowego CPBR 7.1 Roboty przemysłowe, w którym brały udział liczne ośrodki akademickie i przemysłowe.

Roboty przemysłowe – prace własne

Roboty przemysłowe typu PR-02

W latach 70. XX wieku podejmowano w Polsce próby budowy własnych robotów. Pierwsze w miarę udane roboty powstały w Przemysłowym Instytucie Automatyki i Pomiarów w Warszawie. Były to roboty PR-02.

Roboty przemysłowe typu IRp i IRb

Krokiem milowym polskiej robotyki było podpisanie w dniu 29 grudnia 1976 r. umowy ze szwedzką firmą ASEA AB. Umowa dotyczyła produkcji nowoczesnych robotów typu IRb-6 o udźwigu 6 kg i IRb-60 o udźwigu 60 kg.

Systemy automatyki i sterowania

Krajowy System Automatyki i Pomiarów POLMATIK

W ramach współpracy RWPG, w Polsce był rozwijany Krajowy System Automatyki i Pomiarów POLMATIK. System składał się z trzech części – pomiarowej METRO, centralnej INTE i wykonawczej MOTO.

CPBR 7.2 Automatyka

Kolejny projekt CPBR, tym razem poświęcony rozproszonemu systemowi sterowania INTELDIGIT-PROWAY.

Urządzenia strunowe

Problem węzłowy 06.1

Na uwagę zasługuje rola PIAP w drugiej połowie lat 70. i pierwszej połowie lat 80., ponieważ wówczas Instytut koordynował ogólnopolski problem węzłowy „Automatyka przemysłowa”.

Inne

Komputeryzacja obiegu informacji