Przejdź do głównej treści Przejdź do menu głównego

Repozytorium Robotyki
na bazie zbiorów Łukasiewicz-PIAP

W grudniu 1959 r. uchwalony został Statut RWPG. W jego preambule stwierdzano m.in., że rządy państw członkowskich zdecydowane są „nadal rozwijać wszechstronną współpracę gospodarczą w oparciu o konsekwentną realizację międzynarodowego socjalistycznego podziału pracy w interesie budowy socjalizmu i komunizmu w swych krajach oraz zapewnienia trwałego pokoju na całym świecie.
Rozwój środków automatyzacji współpracujących ze sobą i przeznaczonych do stosowania w coraz większych układach, m.in. procesach przemysłowych, wymagało podejścia systemowego. Kraje zrzeszone w RWPG opracowały i rozwijały Uniwersalny Międzynarodowy System Automatycznej Kontroli Regulacji i Sterowania (URS). Działalność została zapoczątkowana w 1960 r. w jednej z z sekcji Stałej Komisji Maszynowej RWPG. Prace polegały na zadaniach technicznych i koordynacyjnych oraz normalizacyjnych.
W tym czasie w Polsce, w ramach współpracy, był rozwijany Krajowy System Automatyki i Pomiarów POLMATIK. System składał się z trzech części – pomiarowej METRO, centralnej INTE i wykonawczej MOTO. W tym czasie wydano ponad 30 informatorów poświęconych poszczególnym podsystemom. Wydawcą był Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów „MERA-PIAP”.

Część pomiarowa POLMATIK-METRO

Zenon Krakowski

METROTERM

Urządzenia do pomiaru temperatury metodami elektrycznymi

Wiesław Juzwa

METROBAR

Manometryczne urządzenia pomiarowe

Janusz Latocha

METROFLUX

Urządzenia do pomiaru przepływu

Bogdan Wilner

METRONIV

Urządzenia do pomiaru poziomu

Bogusław Borucki

METROMAS

Urządzenia do pomiaru masy

Edward Golonka

METRODYN

Urządzenia do pomiaru siły i momentu

Henryk Goździk

METRONEL

Urządzenia do pomiaru wielkości elektrycznych w sieciach energetycznych

Edward Suchocki

METROCHRON

Urządzenia do dystrybucji skali i rachuby czasu

Janusz Mróz

METROLEKTR

Wtórne i końcowe analogowe urządzenia pomiarowe elektryczne

Leszek Guzy

METROPNEM

Wtórne i końcowe urządzenia pomiarowe pneumatyczne

Grzegorz Świderski

METROKIN

Urządzenia do pomiaru parametrów ruchu

Roman Gawlak

METROLIZ

Urządzenia do pomiaru własności fizyko-chemicznych i składu

Lesław Gąsiorowski

METRORAD

Radioizotopowe urządzenia pomiarowe

Jerzy Łączyński

METRODIG

Cyfrowe urządzenia elektroniczne do pomiaru wielkości elektrycznych

Część centralna POLMATIK-INTE

Andrzej Syryczyński

INTELDIGIT PI

Urządzenia sprzężenia komputerów z elementami automatyki i pomiarów

Jacek Korytkowski

INTELEKTRAN

Urządzenia przetwarzające elektryczne analogowe do automatyzacji procesów wolnozmiennych

Jacek Korytkowski

INTELEKTRAN-S

Urządzenia przetwarzające elektryczne analogowe do automatyzacji procesów wolnozmiennych

Hubert Leśkiewicz

INTELBISTAT

Regulatory specjalizowane z przekaźnikowym wyjściem elektrycznym, z wejściem elektrycznym

Stanisław Wydżga

INTELERG

Urządzenia zasilające elektryczne

Dariusz Stawiarski

INTEPNEDYN

Urządzenia przetwarzające dyskretne z częściami ruchomymi wysokociśnieniowe

Stanisław Kaczanowski

INTEFLUID

Urządzenia przetwarzające pneumatyczne dyskretne strumieniowe

Tadeusz Gałązka

INTEPNEAN

Urządzenia przetwarzające pneumatyczne analogowe

Longin Woźniak

INTELCYFRIK USM

Uniwersalne elektroniczne elementy cyfrowe

Janusz Jórczak

INTERELSTAT

Regulatory specjalizowane z przekaźnikowym wyjściem elektrycznym, z wejściem nieelektrycznym

Leon Szczerbicki

INTEPNERG

Urządzenia zasilające pneumatyczne

Krzysztof Idzior

INTELMONITOR ESIW

Urządzenia prezentacji danych i komunikacji operatora z układami rejestracji i sterowania.

Część wykonawcza POLMATIK-MOTO

Leon Nowacki

MOTOLEKTR

Urządzenia wykonawcze elektryczne

Tadeusz Missala

MOTELMASZ

Maszyny elektryczne do urządzeń automatyki i pomiarów

Barbara Omylińska

MOTOSTAT 1976

Regulatory bezpośredniego działania

Barbara Omylińska

MOTOSTAT 1979

Regulatory bezpośredniego działania

Andrzej Szawłowski

MOTOPNEM

Urządzenia wykonawcze pneumatyczne średniociśnieniowe

Dariusz Stawiarski

MOTPNEDYN

Urządzenia wykonawcze pneumatyczne wysokociśnieniowe

Krzysztof Skotnicki

MOTOPOZ

Urządzenia nastawcze

Piotr Jabłoński

MOTOROBOT

Roboty przemysłowe